Algemene voorwaarden

Hondenschool Hoorn verzoekt iedereen die het terrein van Hondenschool Hoorn betreedt kennis te nemen van de algemene voorwaarden. Alle cursisten/bezoekers dienen zich hieraan te houden.

Betreden van het terrein van de hondenschool is op eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor uw hond(en), uzelf en voor toeschouwers. Parkeren bij de hondenschool is ook op eigen risico en u dient zich te houden aan onze regels.

Informatie over cursussen, cursusgelden, afmelden e.d.:

Het volledige cursusgeld moet voor de eerste les op de bankrekening NL07ABNA0572604238 ten name van Hondenschool Hoorn zijn bijgeschreven of bij de eerste les contant voldaan worden. Cursusgelden kunt u terugvinden op onze website.
Cursisten dienen de 9 praktijklessen en de theorieles of de 10 praktijklessen binnen 10 weken te volgen. Mocht u verhinderd zijn dan kunt u de les in overleg op een andere dag inhalen, maar dan wel binnen de 10 weken. Mocht u een keer niet kunnen vanwege werk, ziekte o.i.d. dan kunt u deze les zonder extra kosten op een ander tijdstip, maar wel binnen de 10 weken, inhalen. Overleg dan even met onze instructeurs welke tijd het meest schikt. Alleen bij ziekte van de hond of bij familie- omstandigheden zullen wij de lessen, in overleg met u, verschuiven. Wij verzoeken u ons te bellen of te mailen wanneer u een les niet kunt volgen (tel.nr. 06.39366561/hondenschoolhoorn.nl

Teruggave van reeds betaald lesgeld wordt alleen gedaan als de hond door ernstige ziekte niet meer in staat is om de lessen te volgen (een verslag van de dierenarts moet worden overlegd) of bij overlijden van de hond. In andere gevallen is restitutie niet mogelijk. Op overeenkomsten gesloten met de hondenschool is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.

De gezondheid van uw hond:

Honden moeten gevaccineerd zijn tegen alle hondenziektes en kennelhoest. Kennelhoest is een aparte enting; vraag daar specifiek naar bij uw dierenarts. Een titerbepaling voldoet uiteraard ook. Heeft uw hond een besmettelijke ziekte zoals kennelhoest, een virus, etc., dan mag uw hond het terrein niet betreden. Bovendien verzoekt hondenschool Hoorn alle cursisten hun honden regelmatig (ieder half jaar) te ontwormen en puppen tot een half jaar iedere maand te ontwormen. Indien de instructeurs van Hondenschool Hoorn een blessure bij uw hond constateren, merken dat uw hond ergens pijn heeft of dat uw hond ziek is, zullen wij u daarop wijzen. Bovendien kunnen wij u doorsturen naar een dierenarts voor nader onderzoek en u van verdere deelname aan de les uitsluiten. Daarnaast kunnen wij u vragen naar een gezondheidsverklaring van uw dierenarts. Voor de behendigheidscursus willen wij graag dat honden in ieder geval minimaal een jaar oud zijn om deze sporten te beoefenen; bij grote rassen adviseren wij om niet eerder te beginnen dan dat uw hond anderhalf tot twee jaar oud is.

Omgang hond:

Kom altijd met uw hond(en) aangelijnd het veld op. Zorg er ook altijd voor dat u een lus in de lijn heeft bij het betreden en verlaten van de hondenschool omdat een strakke lijn agressie op kan wekken. Houd honden die elkaar niet kennen van elkaar gescheiden en laat aangelijnde honden nooit met elkaar spelen of naar elkaar toegaan. Strakke lijn betekent altijd een verergering van het gedrag. Een hond slaan is NIET toegestaan! Er worden alleen correcties op een hond-vriendelijke manier gegeven. Merken wij dat een hond op het veld geslagen of geschopt wordt dan heeft dit uitsluiting van de cursus tot gevolg, uiteraard zonder teruggave van het cursusgeld. Hondenschool Hoorn verwacht van de cursist, dat hij of zij een degelijke lijn/halsband /gentle leader/niet corrigerend tuig gebruikt. De lijn dient een lengte van ongeveer 1.20 tot 1.60 te hebben. Flexilijnen (uitrollijnen), te korte lijnen of kettingen mogen op het veld niet gebruikt worden. Slip- en prikkettingen en dergelijke zijn verboden.

Zowel honden als mensen leren d.m.v. herhaling. Dus probeer dagelijks met uw hond te oefenen. Alleen naar de cursus komen is uiteraard niet voldoende. Tijdens de cursus leert u een correcte omgang baas/hond en hoe u uw hond kunt trainen en opvoeden. Thuis en op plaatsen waar veel prikkels voor de hond zijn (geuren, andere honden, spelende kinderen, verkeer, etc.) kunt u de geleerde oefeningen dagelijks een aantal keren met uw hond trainen.
Kinderen zijn uiteraard van harte welkom op de hondenschool. Ze zijn onderdeel van het gezin en moeten ook leren met de hond om te gaan. Wij gaan er echter van uit dat de ouders/begeleiders ervoor zorgen dat de kinderen tijdens de lessen rustig blijven en de andere honden niet zonder toestemming aaien.
Loopse teven mogen in overleg met de instructeurs doortrainen. Rond de 10 e dag zijn de meeste teefjes dekrijp; u kunt dan het beste niet naar les komen. Deze lessen dient u overigens wel binnen de 10 weken in te halen.

Overige:

Heeft u vragen over welk hondenonderwerp dan ook, stel ze ons, wij zijn ervoor opgeleid! Ondervindt u thuis, op straat, in het park, etc. problemen, meldt u het dan aan ons. Alleen dan kunnen wij u helpen.
Hondenschool Hoorn is op alle feestdagen gesloten en tussen Kerst en de jaarwisseling. Indien er evenementen zijn of andere redenen dat we gesloten zijn, berichten wij u hierover tijdens de les en natuurlijk op onze website www.hondenschoolhoorn.nl

Bij ernstige overtreding van onze huisregels kunnen de instructeurs besluiten de overtreder van de cursus te verwijderen.